Định hướng nghề nghiệp từ lâu là vấn đề lo lắng chung của nhiều bậc phụ huynh trong việc lựa chọn môi trường học tập và hướng đi tương lai cho con cái mình. Đã đến lúc, phụ huynh cần thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ về định hướng nghề nghiệp và có tầm nhìn xa hơn ra thế giới khi đất nước đã mở cửa và hội nhập.

Chính vì vậy, cánh cửa du học hướng tới thành công tương lai bền vững đang mở rộng trước mắt nhiều học sinh, sinh viên khi Nhật Bản đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Havi-Tech trong việc dẫn dắt nhiều thế hệ trẻ vươn tầm nhìn ra thế giới và đi đúng con đường phát triển tương lai.

Vietbao.vn