NHỮNG TRANG WEB TỰ HỌC TIẾNG NHẬT “CHẤT”

1- ERIN HỌC TIẾNG NHẬT Trang web tiếng Anh: https://www.erin.ne.jp/en/ Trang web tiếng Nhật: https://www.erin.ne.jp/jp/ Trang web tiếng Việt: http://nhatban.net.vn/hoc-tieng-nhat/330-hoc-tieng-nhat-co-ban-qua-video.html Dung lượng: 25 bài, học qua video và các tài liệu kèm theo Ngoài ra: Phát sóng trên VTV2,… 2- NHK WORLD: CÙNG NHAU HỌC TIẾNG NHẬT Dung lượng: Đã có bài 39 (thời điểm hiện tại), học qua…

Xem tiếp