Phương pháp săn học bổng du học

Bạn hãy lấy giấy bút và vạch ra cho mình những bước cần thực hiện  trong việc săn học bổng nào! Đặt ra mục tiêu cần đạt được  Bạn cần tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau và hãy trả lời “thành thật” với bản thân, đồng thời phải “cân nhắc” thật cẩn…

Xem tiếp