Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực du học, đến nay Havitech đã thiết lập mối liên hệ đối tác đến hơn 100 trường và các công ty hàng đầu khu vực nhằm tạo cơ hội rộng mở cho các học viên của mình trong việc xây dựng tương lai.

Dưới đây là danh sách các đối tác mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác đến thời điểm này:

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ OKAYAMA

AN LANGUAGE SCHOOL – TRƯỜNG NHẬT NGỮ AN

Khu vực TOKYO

       1. Tokyo Japanese- English school

       2. Học viện Nhật ngữ Tokyo

       3. Học viện ngôn ngữ và Văn hóa Kuden

       4. Học viện ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản

       5. Học viện giáo dục văn hóa quốc tế Tokyo

       6. Học viện System

       7. Học viện Nhật ngữ Midream

       8. An Language School

 Khu vực KANTO

       9. Nhật ngữ Nippon

       10. Nhật ngữ YMCA

       11. Nhật ngữ 3H:

   Khu vực NAGOYA

       12. Nagoya Advance Academy

       13. Nagoya Institute of Education

Khu vực OSAKA

       14. Học viện ngoại ngữ Osaka

       15. Viện ngôn ngữ quốc tế Tân Châu Á

 Khu vực KYOTO

       16. Học viện ICC

 Khu vực KOBE

       17. Nhật ngữ Quốc tế Kobe Sumiyoshi

Khu vực Fukuoka- Okinawa

       18. Hoc viện Quốc tế Fukuoka

HỌC VIỆN QUỐC TẾ GIÁO DỤC NISHINIHON

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TAMAGAWA

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ KYUSHU EISU GAKKAN

TRƯỜNG NGÔN NGỮ KURUME SEMINAR

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO JOHOKU

TRƯỜNG QUỐC TẾ MATSUDO

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KATUGAKU SHOIN

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ WASEDA

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAKURA

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MITO

TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUKUYAMA

HỌC VIỆN QUỐC TẾ J

HỌC VIỆN QUỐC TẾ SOCHI

TRƯỜNG DẠY NGHỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ OKAYAMA

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NAGAOKA

ĐẠI HỌC HOKKAIDO – HOKKAIDO UNIVERSITY

ĐẠI HỌC OSAKA – OSAKA UNVERSITY

ĐẠI HỌC KYOTO – KYOTO UNVERSITY

ĐẠI HỌC NAGOYA – NAGOYA UNVERSITY

ĐẠI HỌC KOBE- KOBE UNIVERSITY

ĐẠI HỌC WASEDA

ĐẠI HỌC FUKUOKA

ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN

ĐẠI HỌC KANAZAWA

ĐẠI HỌC SHIZUOKA

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TOKYO