Chúng tôi cung cấp cơ sở đào tạo cùng đội ngũ giảng viên ngôn ngữ chuyên nghiệp để giúp các bạn nâng cao trình độ nhằm đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng, du học tại nước ngoài.

  • Đào tạo tiếng Nhật các trình độ N5 N4 N3 N2
  • Đào tạo tiếng Hàn Quốc

 

Havi-tech luôn lấy giá trị con người là giá trị cốt lõi, lấy con người làm trung tâm để thiết kế và phát triển hệ thống giáo dục trong dài hạn. Mục tiêu mà Havi-tech hướng đến là “khơi nguồn cảm hứng” cho người học tiếng Nhật thông qua các chương trình đào tạo, mô hình lớp học và phương pháo giảng dạy hiện đại, độc đáo, nhằm tối đa hóa sự tương tác của học viên.

Chúng tôi mong muốn góp phần đưa ngoại ngữ đến tất cả mọi người và được trải nghiệm một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và năng động, phát huy được khả năng tiềm ẩn của bản thân.