Các bạn du học sinh trải nghiệm mặc trang phục truyền thống
Tham gia trò chơi và các hoạt động ngoài trời
Bữa ăn sau những giờ vận động sôi nổi